ว่างๆก้แวะมาคุยกับป๋มมั่งนะเพ่
เด๋วถ้ามีงานวิ่งจะโทรหา
กะลังทำรถอยู่เดือน1คงเสด