เจอกันหน้าร้านเอสอาร์ยายยนต์บ่ายสามโมงตรงแล้วเตรีย มล้อหมุนรับคนซ้อนหน้าห้างโรบินสัน งานนี้มีเฮ ขอให้ทุกคนตรงต่อเวลาด้วยคับ สุดท้ายนี้ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายบำเพ็ญมาจำนงหมายสิ่ งใดจงสำเร็จทุกประการเทอญ