ผมใช้ ฟอดร์คอนซุง 315 น้องใหม่ครับ ขอรวมกลุ่มด้วยไม่ทราบนัดพบกันแถวไหน ขอคำแนะนำดว้ยครับ