ฝากบอกครับน้องแตงครับ พี่ไม่อยากรบกวนเวลาอันมีค่าของน้อง ไม่อยากให้น้องมาสุงสิงกับพี่หรอกครับเดี่ยวน้องจะถู กมองว่า "กุ๊ย" เหมือนที่คนอื่นๆเค้ามองพี่ ได้โปรด นะครับน้องและขอให้น้องอยู่ดีมีสุขกับเส้นทางที่น้อง เลือกเถอะ ส่วนเส้นทางสายนี้ พี่คิดว่าน้องได้มาไกลพอแล้วและน้องได้เลือกเส้นทางส ายใหม่สำหรับชิวีตน้องแล้วขอไห้โชคดีนะครับน้อง