ขอเชิญชวน mc เลยที่ยิ่งใหญ่ ไปเที่ยวเชียงใหม่วันที่ 9 มีงาน