กำลังจะเป็นสมาชิกช้างเหยียบคนใหม่อยากรู้ว่าในกรุงเ ทพมี..อู่ซ่อมและโม ช้างไม่ฟันบ้างมัยครับบบ ยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆแนนำหน่อยครับบบ