อยากทราบว่าทำความสะอาดและเก็บรักษากันยังไงครับ ทั้งป้ายและกระป๋อง กรณีที่

-เป็นคราบ
-ตระกัน
-สนิมกิน

อะไรประมาณนี้ครับ