หน้าทองขาวlamมีวิธีตั้งอย่างไรครับ แนะนำทีครับถ้ามีรูปด้วยจะขอบคุณมากๆๆครับ