ขอขอบคุณน้องๆชาวเราทั้งหลายที่ไปร่วมงานปลูกต้นไม้แ ละร่วมกิจกรรมวันแม่ที่หนองไม้แก่น ตอนแรกเหงาๆมีกันอยู่4คน แต่หลังจากเดินทางแล้วมีพี่น้องมาร่วมอีกหลายคน ขอบคุณที่สละเวลาและฝ่าแดด ฝ่าลม ฝ่าฝน ไปร่วมงานในครั้งนี้ นับถือในน้ำใจจิงๆ งานนี้ทางเราได้นำต้นไม้ไปร่วมงาน 199 ต้น และต้นสักทองจำนวน3ต้น ทางชมรมตำนานป่าฝากขอบคุณและชมเชยมายังประธานกุ้งและ พี่น้องชาวเรา ที่ให้ความร่วมมือเปนอย่างดี