สนใจมาก ๆ ๆๆ ๆ jumjim_eiei@hotmail.com แอดเมลล์มาทีต่ะ อยากได้นิ