เทศบาลเมืองชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาทและชมรมชัยนาท ไรเดอร์
เชิญร่วมงานชัยนาทไปค์วีค
ณ เขื่อนเรียงหินริมน้ำเจ้าพระยาศาลากลางเมืองชัยนาท
วันที่ 6 ธันวาคม 2549
ด้วยชมรมชอปเปอร์ชัยนาท Vs ชัยนาทคลาสสิค ร่วมกับจังหวัดชัยนาทและเทซบาลเมืองชัยนาท เชิญร่วมงานชัยนาทไบค์วีคครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยรวมไปถึงการเชื่อมม ิตรสัมพันธ์ไมตรีของผู้นิยมรถสองล้อทั่วทุกจังหวัดได ้ม่พบปะสังสรรค์กันท่บริเวณเขื่อนเรียงหิดแม่น้ำเจ้า พระยาหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ 6 ธันวาคม 2549 ถือเป็นโอกาสพักรถก่อนขึ้นสู่ภาคเหนือ สนุกสนานกับคอนเสริต์บนเวที และการประกวดแต่งกายสุดเท่สตายช๊อปเปอร์ ชายหนวดงาม และมีมิสช๊อปเปอร์มิสคลาสสิคของรางวัลมากมาย นอกจากานี้ ยังมีการประกวดรถคลาสสิคพร้อมรับถ่วยรางวัลจากผู้ว่า ราชการจังหวัดชัยนาท ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา การจัดงานครั้งนี้ดื่มฟรี กินฟรี พิธีเปิดงานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2549 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะนำไปมอบเป็นทุนการศ ึกษาแก่นักเรียนยากจนในจังหวัดชัยนาท จึงขอเชิญสมาชิกทุกชมรมทุกสังกัดและยังไม่มีสังกัดท่ มีรถสองล้อและมีใจเชิญแจ้งยอดผู้เข้าร่วมงาน จองที่พัก กันมาท่
สุรพล บำรุงศรี ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จังหวัดชัยนาท 17000 Fax 056-416129
โทร.081-6751112 และ คุณสมบูรณ์ ชัยประสิทธิ์ โทร.089-6444896
ชมรมชัยนาทคลาสสิคคลับ 01-6887226 ริน
04-8144496 กุ๊ก
ชมรมท่าแจงคลาสสิคคลับ 06-6803110 ปุ๊ก
หมายเหตุ มีสถานท่กางเต้นท์มี อปพร.รักษาความปลอดภัย