มีคัยพอมีเหลือบ้างคับ ขอแบ่งหน่อยคับ ช่วยลงรูปด้วยน่ะคับ