โทรสับผม แบตหมด ครับ ถ้าผมไป กี่ดทง จะโทรไป ครับผม