ขายแล้วครับ

ขอบคุณมากครับ


ไว้พบกันอีก 2 คันทยอยมาเร็ว ๆ นี้