หน้ากระทู้ที่มีรูปซองจดหมายคู่กับลูกศรหักมุม เจ้าของกระทู้ต้องทำอย่างไรบ้างครับ