ฝากให้ ฅน เล่น ของ ครับ
ณ มาย็อง โอทอป ตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน
รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ชุมชนเข็มแข็งบ้านท้ายโขด ตำบล หนองละลอก จ.ระยอง
รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง ณ จุด บ้านค่าย
เพื่อพบประสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชมรม ต่างๆ
เพื่อรณรงค์ขับขี่เปิดไฟใส่หมวก
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง