...ทุกท่านที่เดินทางมาภูเก็ตขอให้อำนาจคุณพระศรีรัต นตรัยจงอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้เดินทางโดยสวัสดิภ าพแคร้วคราดจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเถอด.........สา ธุ

ปล. อยากเจอพี่รัตมากไม่เจอกันนานแล้ว แล้วเจอกันที่ภูเก็ตนะพี่ๆ