มีใครพบเห็น C สีแดงเครื่องเวป บ้างของ แชมป์ กลุ่มรถโบราณมวกเหล็ก ติดต่อมาที่แชมป์ 06-1249956