พอดีว่าจะทำสีนี้อะคับ ตาลอ่อน ตาล เข้ม ตาลกลางๆ มีช่วยโพสหน่อยนะคับ