ขอเชิญ ชาวคอนทั่ว ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายในหลวงครับขอเชิญ ชาวสเปิมร์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายในหลวงครับ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน นี้ ขอเชิญร่วม ปลูกต้นไม้ ถวาย ในหลวง ณ ภูหินร่องกล้า อ.นครไทยครับรายละเอียดคร่าวๆ งานเริิ่่ม 10.00 น.

เชิญร่วมตัวกันที่ ร้านกาแฟ สโตโฮม ตรงข้าว ปั้ม พิโตนัส เวลา 7.00 น. ล้อ หมุน 7.30 น.ครับ

ช่วง เช้า มีกาแฟ ร้อน ข้าว ต้ม บริการ ฟรี ...ออกเดินทาง...

ช่วงบายมีอาหาร กลางวัน (ข้าวกล่องครับ)

ในงานมีเสื้อ แจกให้ครับ เป็นน้ำใจ เล็กน้อยๆ

ขอเชิญ ชาวสเปิม ที่ ว่างเว้น จาก ภาระกิจ ไป ด้วย กันนะครับ ""ปลูกต้นไม้เพื่อ พ่อของเรา""