อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Red sheep อ่านข้อความ
ใครเป็นพี่น้องกับเมิง

รับทราบ