ต้องการ C100 ใครขายลงรูปและราคาไว้ด้วยนะครับลงเบอร์ด้วยก็ดี ขอบคุณครับ