อยากดูรูปที่กาฬสินธุ์แล้วคับใครที่ถ่ายรูปใว้ช่วยลง ให้ดูหน่อยสิอยากดูแล้ว