จะเอาไปทำเสื้อ !!!!!!!!

เพราะที่ข้าพเจ้ามีอยู่ มันไม่ชัดคับผม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ