เพื่อเป็นการจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาโรงเรีย น บ้านหนองไผ่ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ และ
เพื่อพบปะสังสรรค์กลุ่มผู้ใช้รถ big bike & American classic car & Classic Motorbike
ในวันที่ 18 nov 2006 hua hin thailand เริ่มงาน 17.00น.-06.00น.