ตามกระทู้เลยครับถ้ามีแล้วยังมีชีวิตอยู่ฝากบอกด้วยว ่าทางสุรินทร์(รถเก่าเมืองช้าง)คิสสถึง
ฝากงานด้วยครับขอบอกใว้ก่อนว่าสถานที่ยรรยากาศ...สุโ ค่ย
ขอเชิญชาว mc ทุกท่าน

ขอเชิญชาว mc ทุกท่าน

ร่วมงานเปิดตัว กลุ่มอ่างอำปึล ไบค์เกอร์
จัดกิจกรรมร่วมกับ “ ชมรมรถเก่าเมืองช้าง ” “ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเทนมีย์ ”
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ (อ่างอำปึล) ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชื่อ กลุ่มอ่างอำปึล ไบค์เกอร์
2. เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก อพปร./พัฒนาวัดศิริจันทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น (อ่างอำปึล)ให้เป็นที่รู้จัก

วันเวลาและสถานที่จัดงาน
วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ(อ่างอำปึล)ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ติดต่อสอบถาม
089-7338471 คุณตุงนัง 089-2844458 อ.สุรพล
081-7256275 กำนันประสิทธิ์ 089-6274099 ช่างต๋อย
089-6309713 ช่างหงา 086-2581844 ช่างจิ
087-9648484 ผู้ใหญ่สุคนธ์ 081-5939844 ช่างธา
084-9607080 ป๋ายส 081-3716260 อ่างเพื่อนทำเนียบ
087-3053896 เหน่งคนเดินทาง

****หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียน 100 บาท
มีสถานที่กางเต้นท์ให้

.................................... อ.โอม รถเก่าเมืองช้างครับ ............................................