ต้องใส่ใส้ท่อแบบไหน และเจาะใส้ยังไงบ้างครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ