ชนกลุ่มน้อยขอเญร่วมงานที่ วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว วันที่ 18 - 19 กันยายนนี้ ชนกลุ่มน้อยปราจีนครับ