กระทู้นี้ผมอยากสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของข้องแล กเปลี่ยนของประสบการณ์ของทุกท่าน เพื่อเป็นอาหารสมองของคนอื่นๆให้เขานั้นเอาไปใช้ประโ ยชน์ในการเลือกซื้อรองเท้ากันต่อไป โดยที่เขาจะไม่ถูกหลอกให้ซื้อรองเท้าปลอมที่ระบาดกัน มากในตอนนี้ครับ