ผม bajang ครับ มีความสนใจเรื่องรถโบราณครับ แต่ไม่มีขับเลย จนมากๆๆครับ แต่ก็ขอร่วมด้วยคนครับ