พี่ๆครับผมอยากรู้เกี่ยวกับหนังสือ vespa อะครับ
คือว่าผมเคยซื้อหนังสือชื่อว่า Mods มาอ่านอะแต่เดี๋ยวนี้ม้นหายไปไหนแล้วอะครับ