คือว่าแอบอ่านอยู่นานแล้ว ไม่กล้าเข้ามา อยากจะถามว่าจะสมัครเข้าชมรมหาดใหญ่ยังไงเหรอครับ
แบบว่ารถขี้เหร่นะครับ ก็เลยไม่ค่อยกล้าทักทายกัน