2 ต.ค.2553 ทริปวังรี.... สะหวีวี้.........วี........ลั่น.ลั้น........ลา ครับพี่น้อง

ขอแสดงความยินดีกับพี่อ๊อดด้วยนะครับ