ขอให้ลุงกุ้งกะป้ากุ๊กสุขภาพดี มีความสุข ปราศจากทุกข์ภัย แล้วมีโอกาส ออมสินจะไปล้มทับนาครับ กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับ