ใครมีไว้ไม่ได้ขับ หรือมีหลายคัน สภาพภายนอกไม่เน้น เน้นที่เครื่อง (งบประมาณ 15000-20000)

ติดต่อ 080 2692641 ดิวครับ