คือว่าที่ ใต้โคลงเบาะของผมมันเขียนไว้ว่า T.H.L. ok M.F.G. ตรงคำว่า ok มันมีเฟืองวงกลมๆๆล้อมรอบอยู่ด้วยครับ ผมอยากรู้ว่ามัน เป็น ของอะไร เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะเอามันไปขึ้น หนังใหม่ดี หรือ ว่าจะซื้อเบาะใหม่ดี ฝาก พี่ ๆ ๆ ๆ ด้วยนะครับขอบคุณครับ