พอดีผมจะ post ขายครับ

[img=http://images.temppic.com/22-09-2010/images_vertis/1285162896_0.29560400.bmp]