ไม่ทราบหรือยังขอเชิญร่วมพลังรณณรงค์ความรักชาติ ที่กรมการทหารช่าง
จ.ราชบุรี จ.โก้ ดรากร้อนจา ผู้ให้ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่างไรเจอกันที่กรมการทหารช่าง เวลา 0710 น. วันพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 25 ก.ย.53
เพราะจะเริ่มแห่ขบวนรอบตลาดก่อน 0800 น. ถ้าว่างอย่างไรเจอกันนะครับ