ใครมีหรือต้องการขายตระแกรงหลัง denfield แบบสมบูรณ์ (เดิมเดิม) ช่วยบอกหน่อยนะครับ