ได้ ของแล้ว ครับ แหล่ม มาก มี บุบ นิด หน่อย รับ ได้