ขายแล้วครับ ขอบคุณ www.thaisooter.com มากมากครับ ขอบคุณทุกคนที่สนใจ