ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืม วันหลังมาเที่ยวสงขลาอีกนะ:)