อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ wรุ่Jนี้Iจoกัu อ่านข้อความ
พี่พอจะมีรูปถ่ายตอนปัจจุบันแบบสว่างๆป่าวคับ สนใจคับแล้วราคาพี่ลงได้อีกป่าวคับ เอามาต้องเอามาเก็บอาไรบ้างคับ
รูเยวลงใหม่ให้คับ เรื้องราคาโทมาคุยกันได้คัลบ 0851939038