ขอบคุณทุกท่านที่สนใจครับ ขายแล้วครับของคุณwww.thaiscooter.com ครับ อยุธยามารับไปครับ