รักกันไว้เถิดหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันคับเรามันชาว ๒ล้อด้วยกัน
มีอะไลช่วยเหลือกันดีกว่าคับ