เนื่องจากเมล์ kanchit@hotmail.com

มีปัญหาไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้

จึงขอเปลี่ยนเมล์ชั่วคราว เป็น

jom_nowar@hotmail.com แทนนะครับ


ใครคุยเอ็มก็แอ็ด และส่งข้อมูลโลโก้กลุ่มที่จะจัดงาน

2 เม.ย. 54 ได้เลยนะคับ ขอบคุณครับ