นุ ไปไหนพี่ป๋องยังไม่บอกเลย ส่งข่าวมาหน่อย ขอบคุณครับ