ขาย 1500 มีแต่ล้อหน้านะ =-= ยังไม่เคยใช้งานใดๆทั้งสิ้น ยางปี 09