การดูสีหัวเทียน มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถvespa (อ่านเจอเอามาฝาก)

การสังเกตลักษณะและสีของหัวเทียนเปรียบเทียบเมื่อเรา ต้องการรู้ว่า
เราเครื่องยนปรกติหรือไม่ หรืออัตราผสม ปรกติหรือป่าว

1. เขี้ยวหัวเทียนมีสีดำแห้งแต่สามารถเช็ดออกได้ง่าย แสดงว่าส่วนผสมไม่สมดุลควรจะปรับน้ำมันและอากาศใหม่ หรืออาจแก้ปัญหาโดยการใช้หัวเทียนเบอร์ร้อนขึ้น
หรือลดปริมาณ2tลง

2. เขี้ยวหัวเทียนเปียกด้วยน้ำมันเครื่อง แสดงว่ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเช ื้อเพลิงได้ ซึ่งหมายความว่า ลูกสูบ กระบอกสูบ แหวนสูบ ฯลฯ สึกหรอมาก หรือเกิดจากซีลข้อเหวี่ยงรั่ว น้ำมันหล่อลื่นเข้ามากเกินไป ต้องทำการซ่อมใหญ่หรืออาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการ ใช้หัวเทียนเบอร์ร้อนขึ้น หรือตั้งไฟหัยแก่

3. เขี้ยวหัวเทียนแห้งโดยตลอด อาจมีลักษณะคล้ายๆ ผงละเอียดๆ จับอยู่ บางทีจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ แสดงว่าการเผาไหม้ของเครื่องเป็นปกติ

4. เขี้ยวหัวเทียนมีลักษณะไหม้และกร่อน แสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานที่มีอุณหอภูมิสูงเกินไปอาจม ีอาการลูกสูบติด อาจะเป็นเพราะใช้หัวเทียนผิดเบอร์ หากปล่อยไว้ให้เขม่าจับมากๆ อาจทำให้เกิดการชิงจุดระเบิด (Pre-Ignition) เป็นอันตรายต่อเครื่อง ซึ่งอาจแก้ปัญหาได้โดยการเปลี่ยนหัวเทียนให้เป็นเบอร ์เย็นลงหรือสำหรับเวสป้าก้อผสมเพิ่มนั่นเอง

5. มีผงสีขาวจับอยู่ที่หัวเทียน บางทีอาจเป็นสีเหลือง แสดงว่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของตะกั่ว (Lead) อาจทำให้หัวเทียนไม่เกิดประกายไฟได้เมื่อเครื่องมีคว ามเร็วสูง เพราะเมื่อสารพวกนี้ละลายจะทำให้ไฟรั่วลงดินได้ อาจแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนหัวเทียนให้เป็นเบอร์ร้อนขึ ้น

หมายเห
ตุ สีหัวเทียนเปรียบเทียบดูจากปริมาณที่ผสมปรกติ เมื่อขี่ไปสักพักลองถอดมาดูคับ หากขาวก้อผสมเพิ่มอีกหน่อย น้ำมันเยิ้ม ก้อลดหน่อย แค่นั่น มีประโยชน์ ลองศึกษษดูบางครั้งเราสตาดติดยากลองถอดมาดูอาจเปนที่ส่วนผสมหนั กไปก้อได้ แต่ละคันจะไม่เหมือนกันอยู๋ที่ การตั้งไฟ เราจึงต้องสังเกตสีของหัวเทียนเปนหลักบางครั้งเมื่อรถใช้งานหนัก เราอาจต้องผสมหนาเพื่อหัยเกิดความสึกหรอหรือความร้อน น้อยลงเราก้อสามาสังเกตได้จากสีเมื่อขี่ไปสักพักแล้วลองดู ถ้าหากเผาไหม้ปรกติ ก้อไม่ต้องเพิ่มแค่นั่น

การดูสีหัวเทียน มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถvespa (อ่านเจอเอามาฝาก)


การสังเกตลักษณะและสีของหัวเทียนเปรียบเทียบเมื่อเรา ต้องการรู้ว่า
เราเครื่องยนปรกติหรือไม่ หรืออัตราผสม ปรกติหรือป่าว

1. เขี้ยวหัวเทียนมีสีดำแห้งแต่สามารถเช็ดออกได้ง่าย แสดงว่าส่วนผสมไม่สมดุลควรจะปรับน้ำมันและอากาศใหม่ หรืออาจแก้ปัญหาโดยการใช้หัวเทียนเบอร์ร้อนขึ้น
หรือลดปริมาณ2tลง

2. เขี้ยวหัวเทียนเปียกด้วยน้ำมันเครื่อง แสดงว่ามีน้ำมันเครื่องเข้าไปเผาไหม้ร่วมกับน้ำมันเช ื้อเพลิงได้ ซึ่งหมายความว่า ลูกสูบ กระบอกสูบ แหวนสูบ ฯลฯ สึกหรอมาก หรือเกิดจากซีลข้อเหวี่ยงรั่ว น้ำมันหล่อลื่นเข้ามากเกินไป ต้องทำการซ่อมใหญ่หรืออาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการ ใช้หัวเทียนเบอร์ร้อนขึ้น หรือตั้งไฟหัยแก่

3. เขี้ยวหัวเทียนแห้งโดยตลอด อาจมีลักษณะคล้ายๆ ผงละเอียดๆ จับอยู่ บางทีจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ แสดงว่าการเผาไหม้ของเครื่องเป็นปกติ

4. เขี้ยวหัวเทียนมีลักษณะไหม้และกร่อน แสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานที่มีอุณหอภูมิสูงเกินไปอาจม ีอาการลูกสูบติด อาจะเป็นเพราะใช้หัวเทียนผิดเบอร์ หากปล่อยไว้ให้เขม่าจับมากๆ อาจทำให้เกิดการชิงจุดระเบิด (Pre-Ignition) เป็นอันตรายต่อเครื่อง ซึ่งอาจแก้ปัญหาได้โดยการเปลี่ยนหัวเทียนให้เป็นเบอร ์เย็นลงหรือสำหรับเวสป้าก้อผสมเพิ่มนั่นเอง

5. มีผงสีขาวจับอยู่ที่หัวเทียน บางทีอาจเป็นสีเหลือง แสดงว่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของตะกั่ว (Lead) อาจทำให้หัวเทียนไม่เกิดประกายไฟได้เมื่อเครื่องมีคว ามเร็วสูง เพราะเมื่อสารพวกนี้ละลายจะทำให้ไฟรั่วลงดินได้ อาจแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนหัวเทียนให้เป็นเบอร์ร้อนขึ ้น

หมายเห
ตุ สีหัวเทียนเปรียบเทียบดูจากปริมาณที่ผสมปรกติ เมื่อขี่ไปสักพักลองถอดมาดูคับ หากขาวก้อผสมเพิ่มอีกหน่อย น้ำมันเยิ้ม ก้อลดหน่อย แค่นั่น มีประโยชน์ ลองศึกษษดูบางครั้งเราสตาดติดยากลองถอดมาดูอาจเปนที่ส่วนผสมหนั กไปก้อได้ แต่ละคันจะไม่เหมือนกันอยู๋ที่ การตั้งไฟ เราจึงต้องสังเกตสีของหัวเทียนเปนหลักบางครั้งเมื่อรถใช้งานหนัก เราอาจต้องผสมหนาเพื่อหัยเกิดความสึกหรอหรือความร้อน น้อยลงเราก้อสามาสังเกตได้จากสีเมื่อขี่ไปสักพักแล้วลองดู ถ้าหากเผาไหม้ปรกติ ก้อไม่ต้องเพิ่มแค่นั่น