เจ้าบ้านก้ต้องดูแล..........ผู้มาเยือน...

เข้าป่าก็ต้องเชื่อ นายพราน..........

แล้วจะมาว่าฉันอีกละ............ไม่ดีก้มาบ่น....... .วันหลัง ......ไม่บอกแล้ว........รถก้ไม่ผ่อน........

ที่หลับละ .........ก็เหนื่อยไง ได้ดูแลพวกเพื่อนๆๆพี่ ๆๆๆ ไปสวรรค์ ดิ